Preschimbare permis de conducere

Preschimbarea permisului de conducere auto este necesara atunci cand acesta urmeaza sa isi piarda valabilitatea sau cand exista nevoia de un duplicat, intrucat originalul a fost pierdut, a fost furat, posesorul si-a schimbat numele sau, pur si simplu, s-a deteriorat iremediabil.
Foarte important este faptul că se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale.

Iata lista acte necesare pentru schimbarea permisului auto sau pentru eliberarea unuia nou:
– cererea tip care se editează informatic la ghiseu şi se înmânează titularului pentru a o semna şi pentru a completa informaţiile privind fişa medicală şi dovada plăţii  contravalorii permisului de conducere;
– în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România;
– în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;
– dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – contravaloarea se poate achita la sediu.
Plata contravalorii permiselor de condcuere se poate face on-line în sistem internet banking, dar şi de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de către Instituţia Prefectului sau în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei. Contravaloarea permiselor de conducere este de 68 lei.
– permisul de conducere, în cazul deteriorării acestuia sau pentru schimbarea numelui.
În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);
– documentul emis de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

Persoanele cărora le-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, acestea vor prezenta pentru eliberarea unui nou permis de conducere, documentele de mai sus însoţite de hotărârea de dezincriminare, nefiind necesară susţinerea vreunui examen.
preschimbare-permis-auto

Daca consideri interesant, distribuie....